Anna Rundberg

Studie- och yrkesvägledare vid Vägledningskompetens är Anna Rundberg. Vid sidan av sitt arbete vid Vägledningskompetens studerar hon sitt sista år på det 3-åriga Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. Trots att Anna fortfarande är under utbildning har hon en lång erfarenhet från tidigare anställningar när det gäller mötet med människor. Hon har också hunnit bygga upp en gedigen erfarenhet som vägledare genom de uppdrag hon utfört för Vägledningskompetens. Sedan Anna började arbeta med Vägledningskompetens har hon arbetat med vägledning både inom grundskola och gymnasieskola på ett flertal både fristående och kommunala skolor i Linköpings och Norrköpings kommun.

I gymnasiet gick Anna ett yrkesprogram och utbildade sig till undersköterska. Hon har sedan dess arbetat på Universitetssjukhuset i Linköping i över 15 år, främst inom akutvård och onkologi. I sitt arbete har hon mött många människor och haft många samtal, i både glädje och sorg. På senare år har Anna dock haft en önskan att gå vidare i yrkeslivet och påbörjade därför för några år sedan utbildningen till studie- och yrkesvägledare.

Anna är född och uppvuxen i Åtvidaberg, där hon nu bor tillsammans med sin familj. Ett av hennes stora intressen är att resa. I vägledningssamtalet tycker Anna att det är viktigt att vidga perspektiv samt att visa att det kan finnas många vägar för att nå ett och samma mål.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss