Johan Dahlberg

johanVerksamhetsansvarig för Vägledningskompetens är Johan Dahlberg. Johan är erfaren studie- och yrkesvägledare och har arbetat inom såväl grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Johan har både studie- och yrkesvägledarexamen och filosofie kandidatexamen med studie- och yrkesvägledning som huvudämne från Lärarhögskolan i Stockholm.

Johan har tidigare varit anställd som studie- och yrkesvägledare vid Katedralskolan och Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping i sammanlagt sju år. Han har även arbetat med praktiksamordning och vägledning vid Arbetsmarknadsenheten i Åtvidabergs kommun. Johan har även erfarenhet från skolområdet efter många år som lärare och lärarvikarie. Han har även arbetat med barn, unga och vuxna som fritidsledare inom kyrka och föreningsliv.

Johan är född och uppvuxen i Linköping, har varit bosatt i Karlskoga, Stockholm, Tibro, ett antal år i Linköping igen och är nu bosatt med sin familj i Åtvidaberg där han gärna idrottar själv eller slits mellan hopp och förtvivlan på läktaren under ÅFF:s hemmamatcher.

Förutom att få bidra till att människor får upp ögonen för vägar framåt som de inte tidigare har sett tycker Johan om när ett samtal får präglas av ett lättsamt tonläge och även gärna skratt – fast man tar saker på allvar.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss