Örjan Albihn

Örjan AlbihnEn riktig vägledarräv vid Vägledningskompetens är Örjan Albihn. Örjan, som av Vägledarföreningen tilldelats det nationella priset som årets Karriärvägledare 2012, är en mycket erfaren studie- och yrkesvägledare och har arbetat inom yrket i mer än 40 år. Vi är glada att sedan några år ha Örjan som en av vägledarna hos oss på Vägledningskompetens.

Förutom behörighet som studie- och yrkesvägledare har han en socionomexamen. Den första halvan av sitt yrkesliv arbetade Örjan som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan. De följande 20 åren fram till 2016 arbetade han med studie- och yrkesvägledning för vuxna på Kunskapslyftet/Jobb- och Kunskapstorget i Linköpings kommun. Där har Örjan periodvis lett olika utvecklingsprojekt och bland annat drivit frågor kring kompetensutveckling och validering. Valideringsfrågor har han även arbetat med på nationell nivå.

Örjan har också deltagit i ett antal Eu-projekt – bl.a. ”Pieces” där ett syfte var att utveckla metoder för att hjälpa personer tillbaka till arbetslivet och där deltagarna förutom Sverige kom från Skottland, Italien, Irland och Spanien.

Örjan tror på det livslånga lärandet, och har alltid själv sökt nya kunskaper framför allt inom mitt eget yrkesområde. Han beskriver hur han med stor glädje och under många år har kunnat följa många av våra studie- och yrkessökande att hitta positiva utvecklingsvägar.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss