Sara Johansson

Sara Johansson arbetar som studie- och yrkesvägledare inom Vägledningskompetens samtidigt som hon arbetar deltid som vägledare inom Vuxenutbildningen i Nässjö kommun.

Saras studie- och yrkesvägledarexamen är från Malmö Högskola 2010. Sedan dess har hon arbetat i Jönköpings län som SYV inom grundskolan, SFI, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsuppdrag. Utifrån grundskolan i Tranås har hon arbetat med Östergötland som upptagningsområde i gymnasievalet.

Innan Sara utbildade sig till SYV arbetade hon inom många olika områden som t.ex. vården, barnomsorgen, industrin och restaurangbranschen. Hon har även bott och arbetat i andra länder.

Att bära med sig erfarenhet av olika arbeten och möten med människor på olika arbetsplatser tycker Sara ger en ökad förståelse för människor hon möter i sin yrkesroll. I vägledningssamtalet tycker Sara att det är viktigt att försöka få människor att finna sin egen potential så att de vågar satsa på det som de önskar.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss