Viktoria Boiardt

viktoriaViktoria Boiardt arbetar som studie- och yrkesvägledare inom Vägledningskompetens. Hon har en mycket bred erfarenhet av vägledning från såväl grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, som från arbetsmarknadsområdet. Även Viktoria har sin studie- och yrkesvägledarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm där hon också har en filosofie kandidatexamen med studie- och yrkesvägledning som huvudområde.

Tidigare har Viktoria varit anställd som studie- och yrkesvägledare inom både grund- och gymnasieskola, introduktionsprogram och språkintroduktion vid bl.a. Berzeliusskolan och Tornhagsskolan i Linköpings kommun och i Oskarshamns kommun. Hon har också arbetat flera år som administrativ assistent och har en Filosofie magisterexamen inom statistik och sociologi.

Även Viktoria är född och uppvuxen i Linköping och bor nu med sin familj i Hackefors, där hon gärna tar en löprunda i Åbysäcken. I vägledningssamtalet är det viktigt för Viktoria ge människor utrymme för att uttrycka sina tankar och fundering och att hjälpa människor att se på saker med nya perspektiv.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss