Verksamhetsområden

Grundskola

Vägledningskompetens har uppdrag på flera grundskolor. Tyngdpunkten ligger ofta på årskurs nioelevernas val till gymnasiet men vi kan självklart arbeta med alla de områden ni önskar få hjälp med.

Läs mer om Grundskola »

Gymnasieskola

Vägledningskompetens har uppdrag på gymnasieskolor både som den enda studie- och yrkesvägledaren, när det inte finns underlag till eller önskemål om egen anställd personal, men även som förstärkning utöver ordinarie personal. Det kan gälla när det är arbetstoppar eller sjukskrivning eller när det blir en skarv mellan två anställningar.

Vi har lång erfarenhet från gymnasieskolans alla program och vana att arbeta såväl med yrkesprogram som högskoleförberedande program. Det handlar ofta om vägledning genom information och samtal om vidare studier inom universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och vuxenutbildning, samt om arbete och arbetsmarknad. Det kan handla om motiverande samtal och ärenden i samarbete med lärare, rektorer och elevhälsa. Det kan även gälla att hjälpa skolan med intag av elever, eller omval och kontakt med andra skolor.

Läs mer om Gymnasieskola »

Vuxenutbildning

Vägledningskompetens har uppdrag hos både huvudmän för vuxenutbildning och arbetar med vägledning till vuxenutbildning hos andra utbildningsanordnare. Det kan gälla ansökan och studieplanering för enskilda individer både gällande komplettering av tidigare utbildning eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Vi arbetar med bedömning och värdering av tidigare utbildning, både i Sverige och från andra länder. Det kan även handla om hjälp med information eller ansökan om studiemedel.

Mycket arbete sker genom enskilda vägledningssamtal, men även information till mindre eller större grupper är vanligt. Precis som inom gymnasieskolan ligger tyngdpunkten på information och samtal om vidare studier inom universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och framförallt inom kommunal vuxenutbildning, samt om vägar till arbete och arbetsmarknad.

Läs mer om Vuxenutbildning »

Arbetsmarknad

Vägledningskompetens arbetar mycket inom arbetsmarknadsområdet. Ofta sker det i samarbete med olika utförare som har verksamhet med uppdrag från Arbetsförmedlingen. För närvarande är vi involverade i flera verksamheter kopplade till Arbetsförmedlingens uppdrag ”Stöd och matchning” och ”Studie- och yrkesförberedande moduler”. Där hjälper vi olika utförare med kvalificerad studie- och yrkesvägledning inom ramen för deras verksamhet. Studie- och yrkesvägledningen genomförs delvis i grupp genom föreläsningar, informationspass och gruppsamtal men framförallt genom enskilda vägledningssamtal. Vanligt är att träffa varje individ ett flertal gånger och låta vägledningen vara en process.

Precis som i vägledning inom vuxenutbildningen innehåller vägledningen inom arbetsmarknadsområdet både vägledning till arbete och utbildning. Utbildning kan röra både utbildning inom högskola och universitet, men i många fall är fokus satt på kortare arbetsmarknadsinriktade utbildningar.

Självklart finns också utrymmer för vägledning inom områden som studieekonomi, bedömning och validering av tidigare studier och hjälp med ansökan till både studier och studiemedel.

Läs mer om Arbetsmarknad »

SFI

Inom Svenska för invandrare, SFI, arbetar Vägledningskompetens bl.a. med kartläggning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Det kan handla om att hjälpa till med bedömning av betyg, direkt eller med hjälp av olika myndigheter och planering av kompletterande studier. Det kan även gälla bedömning och validering av tidigare studier. Vi arbetar även med att tillsammans med individen utvärdera tidigare arbetslivserfarenhet och hitta vägar där den erfarenheten bäst kommer till användning, eller ibland istället hitta andra vägar till arbete. Vi hjälper även till med planering av och ansökan till studier i svenska i samarbete med kommuner och andra utbildningsanordnare.

Läs mer om SFI »

Språkintroduktion

En snabbväxande verksamhetsgren inom skolans värld är Språkintroduktionen, ett av de fem introduktionsprogrammen. Här har det varit ett snabbt växande behov av kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Grupperna inom språkintroduktion har ofta hemvist på en gymnasieskola och åldern på deltagarna är ofta gymnasieåldern. Dock bedrivs den största delen av studierna på grundskolenivå med fokus på svenska som andraspråk. Detta betyder att vägledarperspektivet oftast är grundskolevägledarens perspektiv men ofta på den skola där en eller flera gymnasievägledare arbetar.

Läs mer om Språkintroduktion »

Mentorskap

Eftersom det är en stor efterfrågan på studievägledare är det många skolor och utbildningsanordnare som får anställa nyutbildade och oerfarna vägledare. Då det är väldigt ovanligt med flera vägledare på samma arbetsplats är det ofta som den nyanställda blir ganska ensam i sin roll på arbetsplatsen. Vägledningskompetens erbjuder därför stöd i form av mentorskap och handledning.

Läs mer om Mentorskap »

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss