Arbetsmarknad

Vägledningskompetens arbetar mycket inom arbetsmarknadsområdet. Ofta sker det i samarbete med olika utförare som har verksamhet med uppdrag från Arbetsförmedlingen. För närvarande är vi involverade i flera verksamheter kopplade till Arbetsförmedlingens uppdrag ”Stöd och matchning”. Där hjälper vi olika utförare med kvalificerad studie- och yrkesvägledning inom ramen för deras verksamhet. Studie- och yrkesvägledningen genomförs delvis i grupp genom föreläsningar, informationspass och gruppsamtal men framförallt genom enskilda vägledningssamtal. Vanligt är att träffa varje individ ett flertal gånger och låta vägledningen vara en process.

Precis som i vägledning inom vuxenutbildningen innehåller vägledningen inom arbetsmarknadsområdet både vägledning till arbete och utbildning. Utbildning kan röra både utbildning inom högskola och universitet, men i många fall är fokus satt på kortare arbetsmarknadsinriktade utbildningar.

Självklart finns också utrymme för vägledning inom områden som studieekonomi, bedömning och validering av tidigare studier och hjälp med ansökan till både studier och studiemedel.

Inom vuxenutbildning och arbetsmarknad handlar vägledning mycket om ett respektfullt möte där individen blir sedd och lyssnad på, samtidigt som mötet gärna får leda till att begränsande föreställningar får utmanas och öppnas. Det är inte sällan som ett vägledningssamtal leder individer i en annan riktning än de själva tänkte innan.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss