Grundskola

Vägledningskompetens har uppdrag på flera grundskolor. Tyngdpunkten ligger ofta på årskurs nioelevernas val till gymnasiet men vi kan självklart arbeta med alla de områden ni önskar få hjälp med.

Inom grundskolan har vi ett paketkoncept som flera skolor använder. Det kombinerar tid på skolan med information och vägledning för elever och föräldrar, med information genom nyhetsbrev och möjlighet till vägledning på distans genom olika kommunikationsverktyg under veckans alla dagar. Konceptet innehåller dessutom samarbete och stöttning till skolans personal i frågor om studievägledning och gymnasieval.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan innehåller t.ex. Information om gymnasieval och arbetsmarknad till elever och föräldrar, vägledningssamtal, hjälp med gymnasieval, kontakt med gymnasieantagning, information och kontakt med introduktionsprogram och kontakt med kommunala uppföljningsenheter.

Vägledning i grundskolan handlar mycket om att vidga perspektiv och ge eleverna en större kunskap om alla alternativ som finns för framtida yrken och studier. Det är först då som det går att göra väl underbyggda val.

I denna ålder är det också viktigt med en bra känsla för att möta ungdomar på rätt nivå. Att snabbt kunna skapa en förtroendefull relation är en viktig faktor för ett framgångsrikt vägledningsarbete. Detta är något vi är väl medvetna om och också fått mycket positiv respons för att det är så vårt arbete fungerar.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss