Gymnasieskola

Vägledningskompetens har uppdrag på gymnasieskolor både som den enda studie- och yrkesvägledaren, när det inte finns underlag till eller önskemål om egen anställd personal, men även som förstärkning utöver ordinarie personal. Det kan gälla när det är arbetstoppar eller sjukskrivning eller när det blir en skarv mellan två anställningar.

Vi har lång erfarenhet från gymnasieskolans alla program och vana att arbeta såväl med yrkesprogram som högskoleförberedande program. Det handlar ofta om vägledning genom information och samtal om vidare studier inom universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och vuxenutbildning, samt om arbete och arbetsmarknad. Det kan handla om motiverande samtal och ärenden i samarbete med lärare, rektorer och elevhälsa. Det kan även gälla att hjälpa skolan med intag av elever, eller omval och kontakt med andra skolor.

Precis som i grundskolan handlar vägledning i gymnasieskolan mycket om att vidga perspektiv och ge eleverna en större kunskap om alla alternativ som finns för framtida yrken och studier. Det är först då som det går att göra väl underbyggda val.

Även på gymnasieskolan är det en stor framgångsfaktor i vägledningsarbetet att ha den rätta känslan för att möta ungdomar. Både i att förstå dem och den livssituation de befinner sig i, kunna ta dem på stort allvar men med ett lättsamt tonläge och gärna några stänk humor och även veta när det är läge att vara väldigt tydlig med både möjligheter och svårigheter. Denna förmåga har vi fått god respons på att vi besitter.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss