Mentorskap

Eftersom det är en stor efterfrågan på studievägledare är det många skolor och utbildningsanordnare som får anställa nyutbildade och oerfarna vägledare. Då det är väldigt ovanligt med flera vägledare på samma arbetsplats är det ofta som den nyanställda blir ganska ensam i sin roll på arbetsplatsen. Vägledningskompetens erbjuder därför stöd i form av mentorskap och handledning.

Mentorskap kan både handla om att träffas vid enstaka tillfällen eller med regelbundenhet för att få stöttning och övergripande handledning i yrkesrollen. Det kan också handla om att den anställda har en ”hotline” att kunna ta till när kniviga frågeställningar eller tolkningar och ställningstagande dyker upp, vilket det ju alltid gör. Då finns Vägledningskompetens mentor alltid tillgänglig. Vägledningskompetens arbetar och har arbetat med mentorskap och handledning i olika skolformer.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss