SFI

Inom Svenska för invandrare, SFI, arbetar Vägledningskompetens bl.a. med kartläggning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Det kan handla om att hjälpa till med bedömning av betyg, direkt eller med hjälp av olika myndigheter och planering av kompletterande studier. Det kan även gälla bedömning och validering av tidigare studier.

Vi arbetar även med att tillsammans med individen utvärdera tidigare arbetslivserfarenhet och hitta vägar där den erfarenheten bäst kommer till användning, eller ibland istället hitta andra vägar till arbete. Vi hjälper även till med planering av och ansökan till studier i svenska i samarbete med kommuner och andra utbildningsanordnare.

Oftast sker kommunikationen på svenska. Tar man det lugnt och förklarar enkelt och tydligt, samtidigt som man bemödar sig om att lyssna, förstår man ofta varandra riktigt bra. Men ibland är det självklart en tillgång för kommunikationen att använda sig av tolk, i rummet eller på telefon, och då gör vi det.

Även här är det respektfulla mötet mellan två individer en viktig framgångsfaktor för en god vägledningsprocess. Det är så vi vill arbeta och vi får ofta uppskattande respons på att det är så vårt arbete fungerar.

Ett redskap som Vägledningskompetens tillhandahåller till sina samarbetspartners är Karriärpaketet som är ett webbredskap som passar väldigt bra inom SFI. Det hjälper till att beskriva olika yrken och vidga perspektiv. Vägledningskompetens abonnerar licenser som kan användas för samarbetsparternas deltagare.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss