Språkintroduktion

En snabbväxande verksamhetsgren inom skolans värld är Språkintroduktionen, ett av de fem introduktionsprogrammen. Här har det varit ett snabbt växande behov av kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Grupperna inom språkintroduktion har ofta hemvist på en gymnasieskola och åldern på deltagarna är ofta gymnasieåldern. Dock bedrivs den största delen av studierna på grundskolenivå med fokus på svenska som andraspråk. Detta betyder att vägledarperspektivet oftast är grundskolevägledarens perspektiv men ofta på den skola där en eller flera gymnasievägledare arbetar.

Eftersom Vägledningskompetens arbetar med bl.a. båda dessa nivåer har vi en god kompetens att hantera frågor som ibland kan vara särskilda från grundskolans eller gymnasieskolans perspektiv. Förutom en god känsla för mötet med denna elevgrupp är det en stor tillgång med en bra kunskap om regelverk och organisation för och kring denna skolform. Organisationen kan också skilja mellan olika kommuner så det är viktigt att snabbt kunna tillgodogöra sig hur olika vägar för elevgruppen kan se ut beroende på lokala förhållanden. Detta är något vi inom Vägledningskompetens är vana att hantera.

Vägledningskompetens har idag uppdrag i flera kommuner där vi ansvarar för studievägledningen i hela organisationen eller hjälper enstaka skolor med deras behov av vägledning för eleverna på Språkintroduktion. Arbetet sker framförallt genom gruppvis information och i enskilda samtal, men även genom experthjälp till och i tätt samarbete med övrig personal i verksamheten. Ett redskap som Vägledningskompetens tillhandahåller till sina samarbetspartners är Karriärpaketet som är webbredskap som passar väldigt väl för denna elevgrupp. Det hjälper till att beskriva olika yrken och vidga perspektiv. Vägledningskompetens abonnerar licenser som kan användas för samarbetspartnernas elever.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss