Vuxenutbildning

Vägledningskompetens har uppdrag hos både huvudmän för vuxenutbildning och arbetar med vägledning till vuxenutbildning hos andra utbildningsanordnare. Det kan gälla ansökan och studieplanering för enskilda individer både gällande komplettering av tidigare utbildning eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Vi arbetar med bedömning och värdering av tidigare utbildning, både i Sverige och från andra länder. Det kan även handla om hjälp med information eller ansökan om studiemedel.

Mycket arbete sker genom enskilda vägledningssamtal, men även information till mindre eller större grupper är vanligt. Precis som inom gymnasieskolan ligger tyngdpunkten på information och samtal om vidare studier inom universitet, yrkeshögskola, folkhögskola och framförallt inom kommunal vuxenutbildning, samt om vägar till arbete och arbetsmarknad.

Inom vuxenutbildning och arbetsmarknad handlar vägledning mycket om ett respektfullt möte där individen blir sedd och lyssnad på, samtidigt som mötet gärna får leda till att begränsande föreställningar får utmanas och öppnas. Det är inte sällan som ett vägledningssamtal leder individer i en annan riktning än de själva tänkte innan.

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens

Vägledningskompetens i Östergötland erbjuder både kompetens och flexibilitet – med lokal förankring.

Läs mer om oss